Jak převést kVA na zesilovače

Jak převést zdánlivý výkon v kilovoltampérech (kVA) na elektrický proud v ampérech (A) .

Můžete vypočítat zesilovače z kilovoltových zesilovačů a voltů , ale nemůžete převést kilovoltové zesilovače na zesilovače, protože kilovoltové zesilovače a zesilovací jednotky neměří stejné množství.

Vzorec pro výpočet jednofázového kVA až ampérů

Fázový proud I v zesilovačích se rovná 1000násobku zdánlivého výkonu S v kilovoltových zesilovačích, dělenému RMS napětím V ve voltech:

I (A) = 1000 × S (kVA) / V (V)

Zesilovače se tedy rovnají 1 000krát kilovolt-ampérům děleným volty.

zesilovače = 1000 × kVA / voltů

nebo

A = 1000 ⋅ kVA / V

Příklad

Otázka: Jaký je fázový proud v ampérech, když je zdánlivý výkon 3 kVA a napájecí napětí RMS je 110 voltů?

Řešení:

I = 1000 × 3 kVA / 110 V = 27,27 A.

Vzorec pro výpočet 3fázového kVA až ampérů

Výpočet napětí mezi linkami

Fázový proud I v zesilovačích se rovná 1000násobku zdánlivého výkonu S v kilovoltových zesilovačích, dělenému druhou odmocninou trojnásobku napětí RMS na vedení V ve voltech:

I (A) = 1000 × S (kVA) / ( 3 × V L-L (V) )

Zesilovače se tedy rovnají 1 000krát kilovolt-ampérům děleným druhou odmocninou 3krát voltů.

zesilovače = 1000 × kVA / ( 3 × volty)

nebo

A = 1000 ⋅ kVA / ( 3 × V)

Příklad

Otázka: Jaký je fázový proud v ampérech, když je zdánlivý výkon 3 kVA a napájecí napětí mezi linkami RMS je 190 voltů?

Řešení:

I = 1000 × 3 kVA / ( 3 × 190 V) = 9,116 A.

 

Výpočet s vedením na neutrální napětí

Fázový proud I v zesilovačích se rovná 1000násobku zdánlivého výkonu S v kilovoltových zesilovačích, dělenému trojnásobkem napětí RMS na vedení V ve voltech:

I (A) = 1000 × S (kVA) / (3 × V L-N (V) )

Zesilovače se tedy rovnají 1 000krát kilovolt-zesilovačům děleným 3krát volty.

zesilovače = 1000 × kVA / (3 × volty)

nebo

A = 1000 ⋅ kVA / (3 × V)

Příklad

Otázka: Jaký je fázový proud v ampérech, když je zdánlivý výkon 3 kVA a napájecí napětí vedení k neutrálnímu RMS je 120 voltů?

Řešení:

I = 1000 × 3 kVA / (3 × 120 V) = 8,333 A.

 

Jak převést zesilovače na kVA ►

 


Viz také

Facebook Cvrlikání WhatsApp E-mailem

Napište, jak tuto stránku vylepšit

ELEKTRICKÉ VÝPOČTY
RYCHLÉ STOLY