Jak převést volty na jouly

Jak převést elektrické napětí ve voltech (V) na energii v joulech (J).

Můžete vypočítat jouly z voltů a coulombů, ale nemůžete převést volty na jouly, protože jednotky voltu a joule představují různé veličiny.

Vzorec pro výpočet voltů na jouly

Energie E v joulech (J) se rovná napětí V ve voltech (V), krát elektrický náboj Q v coulombech (C):

E (J) = V (V) × Q (C)

Takže

joule = volt × coulomb

nebo

J = V × C

Příklad

Jaká je energie v joulech spotřebovaná v elektrickém obvodu s napájením 15 V a nabíjecím tokem 4 coulomby?

E = 15V × 4C = 60J

 

Jak převést joulů na volty ►

 


Viz také

ELEKTRICKÉ VÝPOČTY
RYCHLÉ STOLY