Jak převést joulů na volty

Jak převést energii v joulech (J) na elektrické napětí ve voltech (V) .

Můžete vypočítat volty z joulů a coulombů, ale nemůžete převést jouly na volty, protože jednotky voltu a joule představují různé veličiny.

Vzorec pro výpočet joulů na volty

Napětí V ve voltech (V) se rovná energii E v joulech (J), děleno nábojem Q v coulombech (C):

V (V) = E (J) / Q (C)

Takže

volt = joule / coulomb

nebo

V = J / C

Příklad

Jaké je napájecí napětí elektrického obvodu se spotřebou energie 60 joulů a nabíjecím tokem 4 coulomby?

V = 60J / 4C = 15V

 

Jak převést volty na jouly ►

 


Viz také

ELEKTRICKÉ VÝPOČTY
RYCHLÉ STOLY