Jak převést miliampéry na zesilovače

Jak převést elektrický proud z miliampérů (mA) na zesilovače (A) .

převod miliampérů na ampéry

Proud I (A) v ampérech se rovná proudu I (mA) v miliampérech děleno 1000 miiliampér na ampér:

I (A) = I (mA) / 1000mA / A

 

Zesilovače se tedy rovnají miliampérům děleným 1 000 miliampérů na zesilovač:

amp = milliamp / 1000

nebo

A = mA / 1000

Příklad

Převést proud 300 miliampérů na zesilovače:

Proud I v ampérech (A) se rovná 300 miliampérech (mA) děleno 1000 mA / A:

I (A) = 300mA / 1000mA / A = 0,3A

 

Jak převést zesilovače na miliampéry ►

 


Viz také

ELEKTRICKÉ VÝPOČTY
RYCHLÉ STOLY