Jak převést joulů na watt

Jak převést energii v joulech (J) na elektrickou energii ve wattech (W).

Můžete vypočítat watty z joulů a sekund, ale nemůžete převést jouly na watty, protože joulové a wattové jednotky představují různá množství.

Vzorec pro výpočet Joulů na Wattů

Výkon P ve wattech (W) se rovná energii E v joulech (J), dělený časovým obdobím t v sekundách (s):

P (W) = E (J) / t (s)

Takže

watt = joule / sekundu

nebo

W = J / s

Příklad

Jaká je spotřeba energie v elektrickém obvodu, který má spotřebu energie 90 joulů po dobu 3 sekund?

P (W) = 90 J / 3 s = 30 W.

 

Jak převést watt na jouly ►

 


Viz také

ELEKTRICKÉ VÝPOČTY
RYCHLÉ STOLY