Jak převést zesilovače na volty

Jak převést elektrický proud v ampérech (A) na napětí ve voltech (V) .

Můžete vypočítat volty z ampérů a wattů nebo ohmů , ale nemůžete převést zesilovače na volty, protože jednotky voltů a zesilovačů představují různá množství.

Výpočet zesilovačů na volty s watty

Napětí V ve voltech (V) se rovná výkonu P ve wattech (W), děleno proudem I v ampérech (A):

V (V) = P (W) / I (A)

Takže

volt = watt / zesilovač

nebo

V = W / A

Příklad

Jaké je napětí v elektrickém obvodu, který má spotřebu energie 45 W a tok proudu 3 A?

Napětí V se rovná 45 wattů děleno 3 ampéry:

V = 45W / 3A = 15V

Výpočet zesilovačů na volty s ohmy

Napětí V ve voltech (V) se rovná proudu I v ampérech (A), krát odpor R v ohmech (Ω):

V (V) = I (A) × R (Ω)

Takže

volt = zesilovač × ohm

nebo

V = A × Ω

Příklad

Jaké je napájecí napětí elektrického obvodu, který má proudový proud 3 A a odpor 10 ohmů?

Podle Ohmova zákona se napětí V rovná 3 ampérům krát 10 ohmů:

V = 3A × 10Ω = 30V

 

Výpočet napětí na zesilovač ►

 


Viz také

ELEKTRICKÉ VÝPOČTY
RYCHLÉ STOLY