Jak převést watt na jouly

Jak převést elektrickou energii ve wattech (W) na energii v joulech (J).

Můžete vypočítat jouly z wattů a sekund, ale nemůžete převést watty na jouly, protože wattové a joulové jednotky představují různá množství.

Vzorec pro výpočet wattů na jouly

Energie E v joulech (J) se rovná výkonu P ve wattech (W), krát časové období t v sekundách (s):

E (J) = P (W) × t (s)

Takže

joule = watty × sekundy

nebo

J = W × s

Příklad

Jaká je spotřeba energie v elektrickém obvodu, který má spotřebu energie 30 W po dobu 3 sekund?

E (J) = 30 W × 3 s = 90 J.

 

Jak převést joul na watt ►

 


Viz také

ELEKTRICKÉ VÝPOČTY
RYCHLÉ STOLY