Generátor náhodných čísel

Generovať zoznam celých / desatinných náhodných čísel:

 

Generovanie náhodných čísel

  • Generátor náhodných čísel používa kryptograficky bezpečný generátor pseudonáhodných čísel so všetkými najnovšími prehľadávačmi, s výnimkou Opery, a pre dĺžku zoznamu až 16384.
  • Náhodné čísla sa generujú lokálne v prehľadávači a neodosielajú sa na server.
  • Webová stránka je načítaná so šifrovaním HTTPS a SSL.
  • Graf rozdelenia zobrazuje počet výskytov každého čísla a nie je normalizovaný.
  • Nastavením dĺžky veľkého zoznamu môžete zobraziť takmer rovnomerný distribučný graf.

 


Pozri tiež

Advertising

VÝPOČETY matematiky
RÝCHLE TABUĽKY