15 ఆంప్స్‌ను వాట్స్‌గా ఎలా మార్చాలి

15 ఆంప్స్ (ఎ) యొక్క విద్యుత్ ప్రవాహాన్ని వాట్స్ (డబ్ల్యూ) లో విద్యుత్ శక్తిగా ఎలా మార్చాలి.

మీరు ఆంప్స్ మరియు వోల్ట్ల నుండి వాట్లను లెక్కించవచ్చు (కాని మార్చలేరు):

12V DC యొక్క వోల్టేజ్తో 15A నుండి వాట్స్ లెక్కింపు

DC విద్యుత్ సరఫరా కోసం, వాట్స్ ఆంప్స్ టైమ్స్ వోల్ట్‌లకు సమానం.

వాట్స్ = ఆంప్స్ × వోల్ట్లు

వాట్స్ = 15A × 12V = 180W

120V ఎసి వోల్టేజ్‌తో వాట్స్ లెక్కింపుకు 15 ఎ

ఎసి విద్యుత్ సరఫరా కోసం, వాట్స్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ టైమ్స్ ఆంప్స్ టైమ్స్ వోల్ట్‌లకు సమానం.

వాట్స్ = పిఎఫ్ × ఆంప్స్ × వోల్ట్లు

ప్రేరకాలు లేదా కెపాసిటర్లు లేకుండా నిరోధక లోడ్ కోసం, శక్తి కారకం 1 కి సమానం:

వాట్స్ = 1 × 15A × 120V = 1800W

ప్రేరక లోడ్ కోసం (ఇండక్షన్ మోటర్ వంటివి), శక్తి కారకం సుమారు 0.8 కి సమానంగా ఉంటుంది:

వాట్స్ = 0.8 × 15A × 120V = 1440W

230 వి ఎసి వోల్టేజ్‌తో వాట్స్ లెక్కింపుకు 15 ఎ

ఎసి విద్యుత్ సరఫరా కోసం, వాట్స్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ టైమ్స్ ఆంప్స్ టైమ్స్ వోల్ట్‌లకు సమానం.

వాట్స్ = పిఎఫ్ × ఆంప్స్ × వోల్ట్లు

ప్రేరకాలు లేదా కెపాసిటర్లు లేకుండా నిరోధక లోడ్ కోసం, శక్తి కారకం 1 కి సమానం:

వాట్స్ = 1 × 15A × 230V = 3450W

ప్రేరక లోడ్ కోసం (ఇండక్షన్ మోటర్ వంటివి), శక్తి కారకం సుమారు 0.8 కి సమానంగా ఉంటుంది:

వాట్స్ = 0.8 × 15A × 230V = 2760W

 

ఆంప్స్‌ను వాట్స్‌గా ఎలా మార్చాలి

 


ఇది కూడ చూడు

Advertising

ఎలెక్ట్రికల్ లెక్కలు
రాపిడ్ టేబుల్స్