వాట్స్‌ను కిలోజౌల్స్‌గా ఎలా మార్చాలి

వాట్స్ (డబ్ల్యూ) లోని విద్యుత్ శక్తిని కిలోజౌల్స్ (కెజె) లో శక్తిగా ఎలా మార్చాలి .

మీరు వాట్స్ మరియు సెకన్ల నుండి కిలోజౌల్‌లను లెక్కించవచ్చు, కాని వాట్ మరియు కిలోజౌల్ యూనిట్లు వేర్వేరు పరిమాణాలను సూచిస్తున్నందున మీరు వాట్స్‌ను కిలోజౌల్‌గా మార్చలేరు.

KJ లెక్కింపు సూత్రానికి వాట్స్

కిలోజౌల్స్ (kJ) లోని శక్తి E వాట్స్ (W) లోని శక్తి P కి సమానం , సెకన్ల (ల) లో కాల వ్యవధి t రెట్లు :

E (kJ) = P (W) × t (లు) / 1000

కాబట్టి

kilojoules = వాట్స్ × సెకన్లు / 1000

లేదా

kJ = W × s / 1000

ఉదాహరణ

3 సెకన్ల కాల వ్యవధికి 300 వాట్ల విద్యుత్ వినియోగం ఉన్న ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్ యొక్క శక్తి వినియోగం ఎంత?

E (kJ) = 300W × 3s / 1000 = 0.9kJ

 

KJ ని వాట్స్‌గా ఎలా మార్చాలి

 


ఇది కూడ చూడు

Advertising

ఎలెక్ట్రికల్ లెక్కలు
రాపిడ్ టేబుల్స్