కిలోవాట్లను జూల్స్‌గా ఎలా మార్చాలి

కిలోవాట్ల (kW) లో విద్యుత్ శక్తిని జూల్స్ (J) లో శక్తిగా ఎలా మార్చాలి .

మీరు కిలోవాట్లు మరియు సెకన్ల నుండి జూల్స్ లెక్కించవచ్చు, కానీ కిలోవాట్ మరియు జూల్ యూనిట్లు వేర్వేరు పరిమాణాలను సూచిస్తున్నందున మీరు కిలోవాట్లను జూల్స్గా మార్చలేరు.

కిలోవాట్స్ టు జూల్స్ లెక్కింపు సూత్రం

జూల్స్ (J) లోని శక్తి E కిలోవాట్ల (kW) శక్తి P కి 1000 రెట్లు సమానం , సెకన్ల (ల) లో కాల వ్యవధి t రెట్లు :

E (J) = 1000 × P (kW) × t (లు)

కాబట్టి

జూల్స్ = 1000 × కిలోవాట్లు × సెకన్లు

లేదా

J = 1000 × kW × s

ఉదాహరణ

3 సెకన్ల కాల వ్యవధికి 3 కిలోవాట్ల విద్యుత్ వినియోగం ఉన్న ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్ యొక్క శక్తి వినియోగం ఎంత?

E (J) = 1000 × 3kW × 3s = 9000J

 

జూల్స్‌ను kW to గా ఎలా మార్చాలి

 


ఇది కూడ చూడు

Advertising

ఎలెక్ట్రికల్ లెక్కలు
రాపిడ్ టేబుల్స్