కిలోజౌల్స్‌ను వాట్స్‌గా ఎలా మార్చాలి

కిలోజౌల్స్ (కెజె) లోని శక్తిని వాట్స్ (డబ్ల్యూ) లో విద్యుత్ శక్తిగా ఎలా మార్చాలి .

మీరు కిలోజౌల్స్ మరియు సెకన్ల నుండి వాట్లను లెక్కించవచ్చు, కానీ మీరు కిలోజౌల్‌లను వాట్స్‌గా మార్చలేరు, ఎందుకంటే కిలోజౌల్ మరియు వాట్ యూనిట్లు వేర్వేరు పరిమాణాలను సూచిస్తాయి.

కిలోజౌల్స్ టు వాట్స్ లెక్కింపు సూత్రం

వాట్స్ (W) లోని శక్తి P కిలోజౌల్స్ (kJ) లోని శక్తి E కి 1000 రెట్లు సమానం , ఇది సెకన్ల (ల) లో t కాలంతో విభజించబడింది :

P (W) = 1000 × E (kJ) / t (లు)

కాబట్టి

వాట్ = 1000 × కిలోజౌల్ / సెకను

లేదా

W = 1000 × kJ / s

ఉదాహరణ

3 సెకన్ల కాల వ్యవధికి 9 కిలోజౌల్స్ శక్తి వినియోగం ఉన్న ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్ యొక్క విద్యుత్ వినియోగం ఎంత?

P (W) = 1000 × 9kJ / 3s = 3000W

 

వాట్స్‌ను kJ to గా ఎలా మార్చాలి

 


ఇది కూడ చూడు

Advertising

ఎలెక్ట్రికల్ లెక్కలు
రాపిడ్ టేబుల్స్