కిలోజౌల్స్‌ను కిలోవాట్స్‌గా ఎలా మార్చాలి

కిలోజౌల్స్ (kJ) లోని శక్తిని కిలోవాట్ల (kW) లో విద్యుత్ శక్తిగా ఎలా మార్చాలి .

మీరు కిలోజౌట్లు మరియు సెకన్ల నుండి కిలోవాట్లను లెక్కించవచ్చు, కానీ మీరు కిలోజౌల్‌లను కిలోవాట్లకు మార్చలేరు, ఎందుకంటే కిలోజౌల్ మరియు కిలోవాట్ యూనిట్లు వేర్వేరు పరిమాణాలను సూచిస్తాయి.

కిలోజౌల్స్ నుండి కిలోవాట్ల లెక్కింపు సూత్రం

కిలోవాట్ల (kW) లోని శక్తి P కిలోజౌల్స్ (kJ) లోని శక్తి E కి సమానం, ఇది సెకన్ల (ల) లో t కాలంతో విభజించబడింది :

P (kW) = E (kJ) / t (లు)

కాబట్టి

కిలోవాట్ = కిలోజౌల్ / సెకను

లేదా

kW = kJ / s

ఉదాహరణ

3 సెకన్ల కాల వ్యవధికి 9 కిలోజౌల్స్ శక్తి వినియోగం ఉన్న ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్ యొక్క విద్యుత్ వినియోగం ఎంత?

P (kW) = 9kJ / 3s = 3kW

 

KW ను kJ to గా ఎలా మార్చాలి

 


ఇది కూడ చూడు

Advertising

ఎలెక్ట్రికల్ లెక్కలు
రాపిడ్ టేబుల్స్