కిలోవాట్లను కిలోజౌల్స్‌గా ఎలా మార్చాలి

కిలోవాట్స్ (kW) లో విద్యుత్ శక్తిని కిలోజౌల్స్ (kJ) లో శక్తిగా ఎలా మార్చాలి .

మీరు కిలోవాట్లు మరియు సెకన్ల నుండి కిలోజౌల్‌లను లెక్కించవచ్చు, కాని కిలోవాట్ మరియు కిలోజౌల్ యూనిట్లు వేర్వేరు పరిమాణాలను సూచిస్తున్నందున మీరు కిలోవాట్లను కిలోజౌల్‌గా మార్చలేరు.

kW నుండి kJ లెక్కింపు సూత్రం

కిలోజౌల్స్ (kJ) లోని శక్తి E కిలోవాట్ల (kW) శక్తి P కి సమానం , సెకన్ల (ల) లో కాల వ్యవధి t రెట్లు :

E (kJ) = P (kW) × t (లు)

కాబట్టి

kilojoules = కిలోవాట్లు × సెకన్లు

లేదా

kJ = kW × s

ఉదాహరణ

3 సెకన్ల కాల వ్యవధికి 3 కిలోవాట్ల విద్యుత్ వినియోగం ఉన్న ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్ యొక్క శక్తి వినియోగం ఎంత?

E (kJ) = 3kW × 3s = 9kJ

 

KJ ని kW to గా ఎలా మార్చాలి

 


ఇది కూడ చూడు

Advertising

ఎలెక్ట్రికల్ లెక్కలు
రాపిడ్ టేబుల్స్