జూల్స్‌ను కిలోవాట్స్‌గా ఎలా మార్చాలి

జూల్స్ (జె) లోని శక్తిని కిలోవాట్ల (కిలోవాట్) లో విద్యుత్ శక్తిగా మార్చడం ఎలా .

మీరు జూల్స్ మరియు సెకన్ల నుండి కిలోవాట్లను లెక్కించవచ్చు, కానీ మీరు జూల్లను కిలోవాట్లకు మార్చలేరు, ఎందుకంటే జూల్ మరియు కిలోవాట్ యూనిట్లు వేర్వేరు పరిమాణాలను సూచిస్తాయి.

జూల్స్ టు కిలోవాట్స్ లెక్కింపు సూత్రం

కిలోవాట్ల (kW) లోని శక్తి P జూల్స్ (J) లోని శక్తి E కి సమానం , సెకన్ల (ల) లో t వ్యవధిని 1000 రెట్లు విభజించారు :

P (kW) = E (J) / (1000 × t (లు) )

కాబట్టి

కిలోవాట్ = జూల్ / (1000 × సెకను)

లేదా

kW = J / (1000 × s)

ఉదాహరణ

3 సెకన్ల కాల వ్యవధికి 90 జూల్స్ శక్తి వినియోగం ఉన్న ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్ యొక్క విద్యుత్ వినియోగం ఎంత?

P (kW) = 90J / (1000 × 3s) = 0.03kW

 

KW ను జూల్స్‌గా ఎలా మార్చాలి

 


ఇది కూడ చూడు

Advertising

ఎలెక్ట్రికల్ లెక్కలు
రాపిడ్ టేబుల్స్