600 వాట్లను ఆంప్స్‌గా ఎలా మార్చాలి

ఎలా మార్చేందుకు విద్యుత్ శక్తి 600 వాట్స్ (W) వరకు ఎలెక్ట్రిక్ విద్యుత్తు లో amps (ఎ) .

మీరు వాట్స్ మరియు వోల్ట్ల నుండి ఆంప్స్‌ను లెక్కించవచ్చు (కాని మార్చలేరు):

12V DC యొక్క వోల్టేజ్తో ఆంప్స్ లెక్కింపు

DC విద్యుత్ సరఫరా కోసం, ఆంప్స్ వోల్ట్లతో విభజించబడిన వాట్లకు సమానం.

amp = వాట్ / వోల్ట్

amps = 600W / 12V = 50A

120 వి ఎసి వోల్టేజ్‌తో ఆంప్స్ లెక్కింపు

ఎసి విద్యుత్ సరఫరా కోసం, ఆంప్స్ పవర్ కారకం టైమ్స్ వోల్ట్ల ద్వారా విభజించబడిన వాట్లకు సమానం.

amps = వాట్స్ / ( PF × వోల్ట్లు)

ప్రేరకాలు లేదా కెపాసిటర్లు లేకుండా నిరోధక లోడ్ కోసం, శక్తి కారకం 1 కి సమానం:

amps = 600W / (1 × 120V) = 5A

ప్రేరక లోడ్ కోసం (ఇండక్షన్ మోటర్ వంటివి), శక్తి కారకం సుమారు 0.8 కి సమానంగా ఉంటుంది:

amps = 600W / (0.8 × 120V) = 6.25A

230 వి ఎసి వోల్టేజ్‌తో ఆంప్స్ లెక్కింపు

ఎసి విద్యుత్ సరఫరా కోసం, ఆంప్స్ పవర్ కారకం టైమ్స్ వోల్ట్ల ద్వారా విభజించబడిన వాట్లకు సమానం.

amps = వాట్స్ / ( PF × వోల్ట్లు)

ప్రేరకాలు లేదా కెపాసిటర్లు లేకుండా నిరోధక లోడ్ కోసం, శక్తి కారకం 1 కి సమానం:

amps = 600W / (1 × 230V) = 2.609A

ప్రేరక లోడ్ కోసం (ఇండక్షన్ మోటర్ వంటివి), శక్తి కారకం సుమారు 0.8 కి సమానంగా ఉంటుంది:

amps = 600W / (0.8 × 230V) = 3.261A

 

వాట్స్‌ను ఆంప్స్‌గా ఎలా మార్చాలి

 


ఇది కూడ చూడు

Advertising

ఎలెక్ట్రికల్ లెక్కలు
రాపిడ్ టేబుల్స్