Chuyển đổi phần trăm thành phần trăm

Nhập phân số:
Phần trăm kết quả:
Phép tính:

Công cụ chuyển đổi phần trăm sang phân số ►

Làm thế nào để chuyển đổi phân số thành phần trăm

Ví dụ: để có được một phân số thập phân, 3/4 được mở rộng thành 75/100 bằng cách nhân tử số với 25 và mẫu số với 25:

3 = 3 × 25 = 75 × 100% = 75%
4 4 × 25 100

Phương pháp khác là thực hiện phép chia dài cho 3 chia cho 4.

Bảng chuyển đổi phân số thành phần trăm

Phân số Phần trăm
1/2 50%
1/3 33,33%
2/3 66,67%
1/4 25%
2/4 50%
3/4 75%
1/5 20%
2/5 40%
3/5 60%
4/5 80%
1/6 16,67%
2/6 33,33%
3/6 50%
4/6 66,67%
5/6 83,33%
1/7 14,285714%
2/7 28,571429%
3/7 42,857143%
4/7 57,142858%
5/7 71,428571%
6/7 85,714286%
1/8 12,5%
2/8 25%
3/8 37,5%
4/8 50%
5/8 62,5%
6/8 75%
7/8 87,5%
1/9 11,11111%
2/9 22,22222%
3/9 33,33333%
4/9 44,444444%
5/9 55,555556%
6/9 66,666667%
7/9 77,777778%
8/9 88,888889%
1/10 10%
2/10 20%
3/10 30%
4/10 40%
5/10 50%
6/10 60%
7/10 70%
8/10 80%
9/10 90%

 

Chuyển đổi phần trăm thành phân số ►

 


Xem thêm

Advertising

CHUYỂN ĐỔI SỐ
BẢNG RAPID