chuyển đổi ppm sang ppb

Làm thế nào để chuyển đổi ppm sang ppb

ppm và ppb được định nghĩa là:

1ppm = 1/10 6 = 10 -6

1ppb = 1/10 9 = 10 -9

Vì vậy,

1ppm = 1000ppb

Số phần tỷ x ppb bằng số phần triệu x ppm nhân với 1000:

x ppb = x ppm ⋅ 1000

 

Ví dụ: 7ppm bằng 7000ppb:

x ppb = 7ppm ⋅ 1000 = 7000ppb

máy tính chuyển đổi ppm sang ppb

ppm
   
kết quả ppb: ppb

bảng chuyển đổi ppm sang ppb

ppm ppb
0,001 1
0,01 10
0,1 100
1 1000
10 10000
100 100000
1000 1000000
10000 10000000

 

chuyển đổi ppb sang ppm ►

 


Xem thêm

Advertising

CHUYỂN ĐỔI SỐ
BẢNG RAPID