chuyển đổi ppm sang phần trăm

máy tính chuyển đổi ppm sang phần trăm

ppm sang phần trăm, máy tính chuyển đổi số.

Nhập một số theo ppm và nhấn nút Chuyển đổi :

ppm
   
Phần trăm kết quả: %

Công cụ chuyển đổi phần trăm sang ppm ►

Làm thế nào để chuyển đổi ppm sang phần trăm

1% = 1/100

1ppm = 1/1000000

Vì vậy,

1ppm = 0,0001%

Vì vậy, để chuyển đổi từ ppm sang phần trăm, hãy chia ppm cho 10000:

x (%) = x ( ppm) / 10000

 

Ví dụ: tìm bao nhiêu phần trăm trong 300ppm.

x (%) = 300ppm / 10000 = 0,03%

bảng chuyển đổi ppm sang phần trăm

ppm Phần trăm (%)
0 ppm 0%
1 ppm 0,0001%
2 ppm 0,0002%
3 ppm 0,0003%
4 ppm 0,0004%
5 ppm 0,0005%
6 ppm 0,0006%
7 ppm 0,0007%
8 ppm 0,0008%
9 ppm 0,0009%
10 ppm 0,001%
20 ppm 0,002%
30 ppm 0,003%
40 ppm 0,004%
50 ppm 0,005%
60 ppm 0,006%
70 ppm 0,007%
80 ppm 0,008%
90 ppm 0,009%
100 ppm 0,01%
200 ppm 0,02%
300 ppm 0,03%
400 ppm 0,04%
500 ppm 0,05%
600 ppm 0,06%
700 ppm 0,07%
800 ppm 0,08%
900 ppm 0,09%
1000 ppm 0,1%
2000 ppm 0,2%
3000 ppm 0,3%
4000 ppm 0,4%
5000 ppm 0,5%
6000 ppm 0,6%
7000 ppm 0,7%
8000 ppm 0,8%
9000 ppm 0,9%
10000 ppm 1%
100000 ppm 10%
1000000 ppm 100%

 

Công cụ chuyển đổi phần trăm sang ppm ►

 


Xem thêm

Advertising

CHUYỂN ĐỔI SỐ
BẢNG RAPID