Máy tính thập phân thành phân số

Kết quả phân số:
Phép tính:

Công cụ chuyển đổi phân số sang thập phân ►

Làm thế nào để chuyển đổi thập phân thành phân số

Các giai đoạn chuyển đổi

  1. Viết phân số thập phân dưới dạng phân số gồm các chữ số ở bên phải dấu chấm thập phân (tử số) và lũy thừa của 10 (mẫu số).
  2. Tìm ước chung lớn nhất (gcd) của tử số và mẫu số.
  3. Rút gọn phân số bằng cách chia tử số và mẫu số với gcd.

Ví dụ 1

Chuyển 0,32 thành phân số:

0,32 = 32/100

Tìm ước chung lớn nhất (gcd) của tử số và mẫu số:

gcd (32,100) = 4

Rút gọn phân số bằng cách chia tử số và mẫu số với gcd:

0,32 = (32/4) / (100/4) = 8/25

Ví dụ số 2

Chuyển 2,56 thành phân số:

2,56 = 2 + 56/100

Tìm ước chung lớn nhất (gcd) của tử số và mẫu số:

gcd (56,100) = 4

Rút gọn phân số bằng cách chia tử số và mẫu số với gcd:

2 + 56/100 = 2 + (56/4) / (100/4) = 2 + 14/25

Ví dụ # 3

Chuyển 0,124 thành phân số:

0,124 = 124/1000

Tìm ước chung lớn nhất (gcd) của tử số và mẫu số:

gcd (124,1000) = 4

Rút gọn phân số bằng cách chia tử số và mẫu số với gcd:

0,124 = (124/4) / (1000/4) = 31/250

Cách chuyển đổi số thập phân lặp lại thành phân số

Ví dụ 1

Chuyển 0,333333 ... thành phân số:

x = 0,333333 ...

10 x = 3,333333 ...

10 x - x = 9 x = 3

x = 3/9 = 1/3

Ví dụ số 2

Chuyển 0,0565656 ... thành phân số:

x = 0,0565656 ...

100 x = 5,6565656 ...

100 x - x = 99 x = 5,6

990 x = 56

x = 56/990 = 28/495

Bảng chuyển đổi thập phân thành phân số

Thập phân Phân số
0,00001 1/100000
0,0001 1/10000
0,001 1/1000
0,01 1/100
0,08333333 1/12
0,09090909 1/11
0,1 1/10
0,11111111 1/9
0,125 1/8
0,14285714 1/7
0,16666667 1/6
0,2 1/5
0,22222222 2/9
0,25 1/4
0,28571429 2/7
0,3 3/10
0,33333333 1/3
0,375 3/8
0,4 2/5
0,42857143 3/7
0,44444444 4/9
0,5 1/2
0,55555555 5/9
0,57142858 4/7
0,6 3/5
0,625 5/8
0,66666667 2/3
0,7 7/10
0,71428571 5/7
0,75 3/4
0,77777778 7/9
0,8 4/5
0,83333333 5/6
0,85714286 6/7
0,875 7/8
0,88888889 8/9
0,9 9/10
1.1 11/10
1,2 6/5
1,25 5/4
1,3 13/10
1,4 7/5
1,5 3/2
1,6 8/5
1,7 17/10
1,75 7/4
1,8 9/5
1,9 19/10
2,5 5/2

 

Chuyển đổi phân số thành thập phân ►

 


Xem thêm

Advertising

CHUYỂN ĐỔI SỐ
BẢNG RAPID