chuyển đổi ppm sang ppt

Làm thế nào để chuyển đổi ppm sang ppt

ppm và ppt được định nghĩa là:

1ppm = 1/10 6 = 10 -6

1ppt = 1/10 12 = 10 -12

Vì vậy,

1ppm = 10 6 ppt

Số phần nghìn tỷ x ppt bằng số phần triệu x ppm nhân với 10 6 :

x ppt = x ppm ⋅ 10 6

 

Ví dụ: 7ppm bằng 7000ppb:

x ppt = 7ppm ⋅ 10 6 = 7000000ppt

máy tính chuyển đổi ppm sang ppt

ppm
   
kết quả ppt: ppt

bảng chuyển đổi ppm sang ppt

ppm ppt
0,000001 1
0,00001 10
0,0001 100
0,001 1000
0,01 10000
0,1 100000
1 10 6
10 10 7
100 10 8
1000 10 9
10000 10 10

 

chuyển đổi ppt sang ppm ►

 


Xem thêm

Advertising

CHUYỂN ĐỔI SỐ
BẢNG RAPID