Chuyển đổi phần trăm sang ppm

Máy tính chuyển đổi phần trăm sang ppm

Phần trăm thành phần triệu (ppm), máy tính chuyển đổi số.

Nhập một số theo phần trăm và nhấn nút Chuyển đổi :

%
   
kết quả ppm: ppm

công cụ chuyển đổi ppm sang phần trăm ►

Cách chuyển đổi phần trăm sang ppm

1% = 10000ppm

Vì vậy,

x (ppm) = 10000 ⋅ x (%)

 

Ví dụ: tìm bao nhiêu ppm trong 1,7%.

x (ppm) = 10000 ⋅ 1,7% = 17000ppm

Bảng chuyển đổi phần trăm thành ppm

Phần trăm (%) ppm
0% 0 ppm
0,0001% 1 ppm
0,001% 10 ppm
0,01% 100 ppm
0,1% 1000 ppm
1% 10000 ppm
2% 20000 ppm
3% 30000 ppm
4% 40000 ppm
5% 50000 ppm
6% 60000 ppm
7% 70000 ppm
số 8% 80000 ppm
9% 90000 ppm
10% 100000 ppm
20% 200000 ppm
30% 300000 ppm
40% 400000 ppm
50% 500000 ppm
60% 600000 ppm
70% 700000 ppm
80% 800000 ppm
90% 900000 ppm
100% 1000000 ppm

 

công cụ chuyển đổi ppm sang phần trăm ►

 


Xem thêm

Advertising

CHUYỂN ĐỔI SỐ
BẢNG RAPID