chuyển đổi ppb sang ppm

Làm thế nào để chuyển đổi ppb sang ppm

ppm và ppb được định nghĩa là:

1ppm = 1/10 6 = 10 -6

1ppb = 1/10 9 = 10 -9

Vì vậy,

1ppm = 1000ppb

Số phần triệu x ppm bằng số phần tỷ x ppb chia cho 1000:

x ppm = x ppb / 1000

 

Ví dụ: 7000ppb bằng 7ppm:

x ppm = 7000ppb / 1000 = 7ppm

máy tính chuyển đổi ppb sang ppm

ppb
   
kết quả ppm: ppm

bảng chuyển đổi ppb sang ppm

ppb ppm
1 0,001
10 0,01
100 0,1
1000 1
10000 10
100000 100
1000000 1000

 

chuyển đổi ppm sang ppb ►

 


Xem thêm

Advertising

CHUYỂN ĐỔI SỐ
BẢNG RAPID