Công cụ chuyển đổi hệ thập lục phân sang nhị phân

16
Kết quả nhị phân:
2
Kết quả thập phân:
10

Công cụ chuyển đổi nhị phân sang hệ lục phân ►

Bảng chuyển đổi hex sang nhị phân

Hex Nhị phân
0 0
1 1
2 10
3 11
4 100
5 101
6 110
7 111
8 1000
9 1001
A 1010
B 1011
C 1100
D 1101
E 1110
F 1111
10 10000
20 100000
40 1000000
80 10000000
100 100000000

Công cụ chuyển đổi nhị phân sang hệ lục phân ►

 


Xem thêm

Advertising

CHUYỂN ĐỔI SỐ
BẢNG RAPID