Công cụ chuyển đổi nhị phân sang hệ lục phân

2
Kết quả hex:
16
Kết quả thập phân:
10

Công cụ chuyển đổi hệ thập lục phân sang nhị phân ►

Bảng chuyển đổi nhị phân sang hex

Nhị phân Hex
0 0
1 1
10 2
11 3
100 4
101 5
110 6
111 7
1000 8
1001 9
1010 A
1011 B
1100 C
1101 D
1110 E
1111 F
10000 10
100000 20
1000000 40
10000000 80
100000000 100

Công cụ chuyển đổi hệ thập lục phân sang nhị phân ►

 


Xem thêm

Advertising

CHUYỂN ĐỔI SỐ
BẢNG RAPID