chuyển đổi ppt sang ppm

Làm thế nào để chuyển đổi ppt sang ppm

ppm và ppt được định nghĩa là:

1ppm = 1/10 6 = 10 -6

1ppt = 1/10 12 = 10 -12

Vì vậy,

1ppm = 10 6 ppt

Số phần triệu x ppm bằng số phần nghìn tỷ x ppt chia cho 10 6 :

x pp m = x pp t / 10 6

 

Ví dụ: 7000ppt bằng 0,007000ppm:

x ppt = 7000ppt / 10 6 = 0,007ppm

máy tính chuyển đổi ppt sang ppm

ppt
   
kết quả ppm: ppm

bảng chuyển đổi ppt sang ppm

ppt ppm
1 0,000001
10 0,00001
100 0,0001
1000 0,001
10000 0,01
100000 0,1
10 6 1
10 7 10
10 8 100
10 9 1000
10 10 10000

 

chuyển đổi ppm sang ppt ►

 


Xem thêm

Advertising

CHUYỂN ĐỔI SỐ
BẢNG RAPID