Jak převést watt na kWh

Jak převést elektrickou energii ve wattech (W) na energii v kilowatthodinách (kWh) .

Můžete vypočítat kilowatthodinu z wattů a hodin. Nelze převést watt na kilowatthodinu, protože watt a kilowatthodina představují různé množství.

Vzorec pro výpočet wattů na kilowatthodinu

Energie E v kilowatthodinách (kWh) se rovná výkonu P ve wattech (W), krát časové období t v hodinách (h) děleno 1000:

E (kWh) = P (W) × t (h) / 1000

Takže

kilowatthodina = watt × hodina / 1000

nebo

kWh = W × hr / 1000

Příklad

Jaká je spotřeba energie ve watthodinách, když je spotřeba energie 5 000 W po dobu 3 hodin?

E = 5 000 W × 3 h / 1 000 = 15 kWh

 

Jak převést kWh na watty ►

 


Viz také

Facebook Cvrlikání WhatsApp E-mailem

Napište, jak tuto stránku vylepšit

ELEKTRICKÉ VÝPOČTY
RYCHLÉ STOLY