Kalkulačka nákladov na energiu

Kalkulačka nákladov na elektrickú energiu a spôsob výpočtu.

Vyberte krajinu:  
Typické zariadenie:
Spotreba energie:
Hodiny používania za deň: h / deň
Spotreba energie za deň: kWh / deň
Náklady na 1 kilowatthodinu (kWh):
 
Cena energie za deň:  
Cena energie za mesiac:  
Náklady na energiu za rok:  

Výpočet nákladov na energiu

Výpočet spotreby energie

Energia E v kilowatthodinách (kWh) za deň sa rovná výkonu P vo wattoch (W) krát počet hodín používania za deň t vydelený 1000 wattov na kilowatt:

E (kWh / deň) = P (W) × t (h / deň) / 1000 (W / kW)

Výpočet nákladov na energiu

Energetické náklady na deň v dolároch sa rovnajú energetickej spotrebe E v kWh za deň vynásobenej energetickými nákladmi 1 kWh v centoch / kWh delené 100 centov za dolár:

Náklady ($ / deň) = E (kWh / deň) × Náklady (cent / kWh) / 100 (cent / $)Pozri tiež

Advertising

ELEKTRICKÉ VÝPOČTY
RÝCHLE TABUĽKY