Kalkulačka VA do ampérov

Kalkulačka voltampérov (VA) až ampérov (A) a spôsob výpočtu.

Zadajte číslo fázy, zdanlivý výkon vo voltampéroch, napätie vo voltoch a stlačte tlačidlo Vypočítať ,

na získanie prúdu v zosilňovačoch:

Zadajte fázu #:  
Zadajte voltampéry: VA
Zadajte volty medzi riadkami: V
   
Výsledok v zosilňovačoch: A

Kalkulačka ampérov k VA ►

Vzorec na výpočet jednofázového VA do ampérov

Prúd I v ampéroch sa rovná zdanlivému výkonu S vo voltampéroch, vydelenému napätím V vo voltoch:

I (A) = S (VA) / V (V)

Vzorec na výpočet trojfázového kVA až ampérov

Prúd I v zosilňovačoch sa rovná 1 000-násobku zdanlivého výkonu S vo voltových zosilňovačoch, vydelený druhou odmocninou 3-násobku riadkového napätia V L-L vo voltoch:

I (A) = S (VA) / ( 3 × V L-L (V) ) = S (VA) / (3 × V L-N (V) )

 

Výpočet VA do ampérov ►

 


Pozri tiež

Advertising

ELEKTRICKÉ VÝPOČTY
RÝCHLE TABUĽKY