Amps to Kilowatts Calculator

Kalkulačka ampérov (A)kilowattov (kW) .

kW
Ž
mW

kalkulačka kW na ampér ►

* Použite e na vedecký zápis. Napr .: 5e3, 4e-8, 1,45e12

Výpočet jednosmerného prúdu do kilowattov

Výkon P v kilowattoch (kW) sa rovná prúdu I v ampéroch (A), krát napätie V vo voltoch (V) delené 1000:

P (kW) = I (A) × V (V) / 1000

Výpočet jednofázových prúdov AC do kilowattov

Výkon P v kilowattoch (kW) sa rovná účinníku PF krát fázový prúd I v ampéroch (A), krát RMS napätie V vo voltoch (V) delené 1000:

P (kW) = PF × I (A) × V (V) / 1000

Výpočet trojfázového zosilňovača na kilowatt

Výpočet s napätím medzi linkami

Výkon P v kilowattoch (kW) sa rovná druhej odmocnine 3-násobku účinníka PF- násobok fázového prúdu I v ampéroch (A), krát RMS napätie VL -L vo voltoch (V) vydelený 1000:

P (kW) = 3 × PF × I (A) × V L-L (V) / 1000

Výpočet s lineárnym na neutrálne napätie

Výkon P v kilowattoch (kW) sa rovná 3-násobku účinníka PF- násobku fázového prúdu I v ampéroch (A), krát čiary od neutrálneho RMS napätia V L-N vo voltoch (V) deleného 1000:

P (kW) = 3 × PF × I (A) × V L-N (V) / 1000

Typické hodnoty účinníka

Na presné výpočty nepoužívajte typické hodnoty účinníka.

Zariadenie Typický účinník
Odporové zaťaženie 1
Fluorescenčná lampa 0,95
Žiarovka 1
Plné zaťaženie indukčného motora 0,85
Indukčný motor bez zaťaženia 0,35
Odporová rúra 1
Synchrónny motor 0,9

 

Výpočet ampérov na kW ►

 


Pozri tiež

Advertising

ELEKTRICKÉ VÝPOČTY
RÝCHLE TABUĽKY