Kalkulačka kilowattov do ampérov

Kalkulačka kilowattov (kW) do ampérov (A) .

A
mA

Kalkulačka ampérov na kW ►

* Použite e na vedecký zápis. Napr .: 5e3, 4e-8, 1,45e12

Výpočet DC kilowattov do ampérov

Prúd I v ampéroch (A) sa rovná 1 000-násobku výkonu P v kilowattoch (kW), vydelenému napätím V vo voltoch (V):

I (A) = 1000 × P (kW) / V (V)

Výpočet jednofázového kilowattu AC do ampéra

Fázový prúd I v ampéroch (A) sa rovná 1 000-násobku výkonu P v kilowattoch (kW), vydelený účinníkom PF krát RMS napätie V vo voltoch (V):

I (A) = 1000 × P (kW) / ( PF × V (V) )

Výpočet trojfázového kilowattu AC na ampér

Výpočet s napätím medzi linkami

Fázový prúd I v ampéroch (A) sa rovná 1 000-násobku výkonu P v kilowattoch (kW), vydelenému druhou odmocninou 3-násobku účinníka PF- násobok riadkového napätia RMS napätie V L-L vo voltoch (V):

I (A) = 1000 × P (kW) / ( 3 × PF × V L-L (V) )

Výpočet s lineárnym na neutrálne napätie

Fázový prúd I v zosilňovačoch (A) sa rovná 1 000-násobku výkonu P v kilowattoch (kW), vydelenému 3-násobkom účinníka PF- násobok vedenia k neutrálnemu RMS napätiu V L-N vo voltoch (V):

I (A) = 1 000 × P (kW) / (3 × PF × V L-N (V) )

Typické hodnoty účinníka

Na presné výpočty nepoužívajte typické hodnoty účinníka.

Zariadenie Typický účinník
Odporové zaťaženie 1
Fluorescenčná lampa 0,95
Žiarovka 1
Plné zaťaženie indukčného motora 0,85
Indukčný motor bez zaťaženia 0,35
Odporová rúra 1
Synchrónny motor 0,9

 

výpočet kW do ampérov ►

 


Pozri tiež

Advertising

ELEKTRICKÉ VÝPOČTY
RÝCHLE TABUĽKY