Kalkulačka voltov do wattov

Kalkulačka voltov (V)wattov (W) .

Zadajte napätie vo voltoch, prúd v ampéroch a stlačte tlačidlo Vypočítať , čím získate výkon vo wattoch:

Vyberte aktuálny typ:  
Zadajte napätie vo voltoch: V
Zadajte prúd v ampéroch: A
   
Výsledok vo wattoch: Ž

Kalkulačka wattov na volt ►

Vzorec pre výpočet jednosmerného napätia na watty

Výkon P vo wattoch (W) sa rovná napätiu V vo voltoch (V), krát prúd I v ampéroch (A):

P (W) = V (V) × I (A)

Vzorec na výpočet jednofázového striedavého napätia volt na watt

Výkon P vo wattoch (W) sa rovná účinníku PF krát fázový prúd I v ampéroch (A), krát RMS napätie V vo voltoch (V):

P (W) = PF × I (A) × V (V)

Vzorec na výpočet striedavého trojfázového voltu do wattu

Výpočet s napätím medzi linkami

Výkon P vo wattoch (W) sa rovná druhej odmocnine 3-násobku účinníka PF- násobok fázového prúdu I v ampéroch (A), násobok riadkového napätia RMS napätie V L-L vo voltoch (V):

P (W) = 3 × PF × I (A) × V L-L (V)

            ≈ 1,732 × PF × I (A) × V L-L (V)

Výpočet s lineárnym na neutrálne napätie

Výkon P vo wattoch (W) sa rovná 3-násobku účinníka PF- násobku fázového prúdu I v zosilňovačoch (A), krát linky na neutrálne RMS napätie V L-N vo voltoch (V):

P (W) = 3 × PF × I (A) × V L-N (V)

 

 

Výpočet voltov do watov ►

 


Pozri tiež

Advertising

ELEKTRICKÉ VÝPOČTY
RÝCHLE TABUĽKY