Ampéry do VA kalkulačky

Kalkulačka ampérov (A) až voltampérov (VA) a spôsob výpočtu.

Zadajte číslo fázy, prúd v ampéroch, napätie vo voltoch a stlačte tlačidlo Vypočítať ,

na získanie zdanlivého výkonu vo voltampéroch:

Vyberte fázu #:  
Zadajte zosilňovače: A
Zadajte volty medzi riadkami: V
   
Výsledok vo voltových zosilňovačoch: VA

Kalkulačka VA do ampérov ►

Jednofázové zosilňovače na výpočtový vzorec VA

Zdanlivý výkon S vo voltampéroch sa rovná prúdu I v ampéroch, krát napätie V vo voltoch:

S (VA) = I (A) × V (V)

3 fázové zosilňovače na výpočtový vzorec VA

Zdanlivý výkon S v kilovolt-ampéroch sa rovná druhej odmocnine, ak 3 prúd I v ampéroch, krát napätie medzi linkami V L-L vo voltoch:

S (VA) = 3 × I (A) × V L-L (V)   = 3 × I (A) × V L-N (V)

 

Ampéry na výpočet VA ►

 


Pozri tiež

Advertising

ELEKTRICKÉ VÝPOČTY
RÝCHLE TABUĽKY