Kalkulačka rozdeľovača napätia

Kalkulačka deliča napätia: počíta poklesy napätia na záťaži každého rezistora, ak je zapojený do série.

Zadajte celkové napájacie napätie a stlačte tlačidlo Vypočítať :

Zadajte celkové napätie: V T = Volty [V]
Zadajte odpor prvého zaťaženia: R 1 = Ohmy [Ω]
Zadajte odpor druhého zaťaženia: R 2 = Ohmy [Ω]
Zadajte odpor tretieho zaťaženia:

(voliteľné)

R 3 = Ohmy [Ω]
       
Pokles napätia R1: V 1 = Volty [V]
Pokles napätia R2: V 2 = Volty [V]
Pokles napätia R3: V 3 = Volty [V]

Pravidlo deliča napätia

Pre jednosmerný obvod so zdrojom konštantného napätia V T a rezistormi v sérii je pokles napätia V i v rezistore R i daný vzorcom:

V_i = V_T \: \ frac {R_i} {R_1 + R_2 + R_3 + ...}

 

Delič napätia ►

 


Pozri tiež

Advertising

ELEKTRICKÉ VÝPOČTY
RÝCHLE TABUĽKY