Kalkulačka kilowattov na volty

Kalkulačka kilowattov (kW) na volty (V) .

Zadajte výkon v kilowattoch, prúd v ampéroch a stlačte tlačidlo Vypočítať , aby ste dostali napätie vo voltoch:

Vyberte aktuálny typ:  
Zadajte výkon v kilowattoch: kW
Zadajte prúd v ampéroch: A
   
Výsledok napätia vo voltoch: V

Kalkulačka voltov na kW ►

Výpočet DC kilowattov do voltov

Napätie V vo voltoch (V) sa rovná 1000-násobku výkonu P v kilowattoch (kW) vydelenému prúdom I v ampéroch (A):

V (V) = 1000 × P (kW) / I (A)

Výpočet jednofázového kilowattu AC na volt

Napätie V vo voltoch (V) sa rovná 1 000-násobku výkonu P v kilowattoch (kW), vydelenému účinníkom PF- násobkom prúdu I v prúdoch (A):

V (V) = 1 000 × P (kW) / ( PF × I (A) )

Výpočet trojfázového kilowattu AC na volt

RMS napätie medzi riadkami V L-L vo voltoch (V) sa rovná 1 000-násobku výkonu P v kilowattoch (kW), vydelenému druhou odmocninou 3-násobku účinníka PF- násobok prúdu I v ampéroch (A):

V L-L (V) = 1000 × P (kW) / ( 3 × PF × I (A) )

         ≈ 1 000 × P (kW) / (1 732 × PF × I (A) )

 

výpočet kW na volty ►

 


Pozri tiež

Advertising

ELEKTRICKÉ VÝPOČTY
RÝCHLE TABUĽKY