Kalkulačka elektrón-volt na volt

Energia v elektrónvoltoch (eV) na elektrické napätie vo voltoch (V) kalkulačka.

Zadajte energiu vo elektrónvoltoch, nabite elementárnym nábojom alebo coulombom a stlačte tlačidlo Vypočítať :

Zadajte energiu vo elektrónvoltoch: eV
Vyberte typ nabíjacej jednotky:  
Zadajte elementárny poplatok: e
   
Výsledok vo voltoch: V

Kalkulačka voltov na eV ►

Výpočet eV na volty so základným nábojom

Napätie V vo voltoch (V) sa rovná energii E vo elektrónvoltoch (eV) vydelenej elektrickým nábojom Q v elementárnom náboji alebo protónovým / elektrónovým nábojom (e):

V (V) = E (eV) / Q (e)

eV na volty do výpočtu s coulombmi

Napätie V vo voltoch (V) sa rovná 1,602176565 × 10 - 19- násobku energie E v elektrónvoltoch (eV) vydelenej elektrickým nábojom Q v coulomboch (C):

V (V) = 1,602176565 × 10 - 19 × E (eV) / Q (C) 

 

výpočet eV na volty ►

 


Pozri tiež

Advertising

ELEKTRICKÉ VÝPOČTY
RÝCHLE TABUĽKY