Kalkulačka voltov až kilowattov

Kalkulačka voltov (V)kilowattov (kW) .

Zadajte napätie vo voltoch, prúd v ampéroch a stlačte tlačidlo Vypočítať , čím získate výkon vo wattoch:

Vyberte aktuálny typ:  
Zadajte napätie vo voltoch: V
Zadajte prúd v ampéroch: A
   
Výsledok v kilowattoch: kW

kalkulačka kW na volt ►

Vzorec na výpočet jednosmerného napätia do kilowattov

Výkon P v kilowattoch (kW) sa rovná napätiu V vo voltoch (V), krát prúd I v ampéroch (A) vydelený 1000:

P (kW) = V (V) × I (A) / 1000

Vzorec na výpočet jednofázového striedavého napätia Volt na kilowatt

Výkon P v kilowattoch (kW) sa rovná účinníku PF krát prúd I v ampéroch (A), krát napätie V vo voltoch (V) delené 1000:

P (kW) = PF × I (A) × V (V) / 1000

Vzorec na výpočet trojfázového striedavého napätia na kilowatt

Výkon P v kilowattoch (kW) sa rovná druhej odmocnine 3-násobku účinníka PF- násobok prúdu I v ampéroch (A), krát čiary medzi riadkami RMS napätia V L-L vo voltoch (V) delené 1000:

P (kW) = 3 × PF × I (A) × V L-L (V) / 1000

            ≈ 1,732 × PF × I (A) × V L-L (V) / 1000

 

Výpočet voltov na kW ►

 


Pozri tiež

Advertising

ELEKTRICKÉ VÝPOČTY
RÝCHLE TABUĽKY