Počítadlo wattov na kWh

Výkon vo wattoch (W) na energiu v kilowatthodinách (kWh), kalkulačka a výpočtový vzorec.

Zadajte výkon vo wattoch, časové obdobie spotreby v hodinách a stlačte tlačidlo Vypočítať :

Zadajte výkon vo wattoch: Ž
Zadajte čas v hodinách: hr
   
Výsledok energie v kilowatthodinách: kWh

kalkulátor kWh na wat ►

Výpočet wattov na kWh

Energia E v kilowatthodinách (kWh) sa rovná výkonu P vo wattoch (W),

krát časové obdobie t v hodinách (h) delené 1 000:

E (kWh) = P (W) × t (h) / 1 000

 

Výpočet wattov na kWh ►

 


Pozri tiež

Advertising

ELEKTRICKÉ VÝPOČTY
RÝCHLE TABUĽKY