Kalkulačka wattov na voltov

Počítadlo wattov (W) na volty (V) .

Zadajte výkon vo wattoch, prúd v ampéroch a stlačte tlačidlo Vypočítať , aby ste dostali napätie vo voltoch:

Vyberte aktuálny typ:  
Zadajte výkon vo wattoch: Ž
Zadajte prúd v ampéroch: A
   
Výsledok napätia vo voltoch: V

Kalkulačka voltov do wattov ►

Výpočet jednosmerného wattu na volt

Napätie V vo voltoch (V) sa rovná výkonu P vo wattoch (W), vydelené prúdom I v ampéroch (A):

V (V) = P (W) / I (A)

Výpočet jednofázového wattu na volt

RMS napätie V vo voltoch (V) sa rovná výkonu P vo wattoch (W), vydelené účinníkom PF krát fázový prúd I v ampéroch (A):

V (V) = P (W) / ( PF × I (A) )

Výpočet striedavého trojfázového wattu na volt

Výpočet s napätím medzi linkami

RMS napätie VL -L vo voltoch (V) sa rovná výkonu P vo wattoch (W) vydelenému druhou odmocninou trojnásobku účinníka PF krát fázový prúd I v ampéroch (A):

V L-L (V) = P (W) / ( 3 × PF × I (A) ) ≈ P (W) / (1,732 × PF × I (A) )

Výpočet s lineárnym na neutrálne napätie

Vedenie na neutrálne RMS napätie V L-N vo voltoch (V) sa rovná výkonu P vo wattoch (W), vydelenému 3-násobkom účinníka PF- násobkom fázového prúdu I v ampéroch (A):

V L-N (V) = P (W) / (3 × PF × I (A) )

 

Výpočet wattov na volt ►

 


Pozri tiež

Advertising

ELEKTRICKÉ VÝPOČTY
RÝCHLE TABUĽKY