Kalkulačka voltov na elektrónvolty

Elektrické napätie vo voltoch (V) na energiu v elektrónvoltoch (eV) kalkulačka.

Zadajte napätie vo voltoch, nabite elementárnym nábojom alebo coulombom a stlačte tlačidlo Vypočítať :

Zadajte napätie vo voltoch: V
Vyberte typ nabíjacej jednotky:  
Zadajte elementárny poplatok: e
   
Výsledok vo elektrónvoltoch: eV

kalkulačka eV na volty ►

Výpočet voltov eV so základným nábojom

Energia E vo elektrónvoltoch (eV) sa rovná napätiu V vo voltoch (V), krát elektrický náboj Q v elementárnom náboji alebo protón / elektrónový náboj (e):

E (eV) = V (V) × Q (e)

Elementárny náboj je elektrický náboj 1 elektrónu so symbolom e.

Výpočet voltov eV s coulombmi

Energia E vo elektrónvoltoch (eV) sa rovná napätiu V vo voltoch (V), krát elektrický náboj Q v coulomboch (C) vydelený 1,602176565 × 10 -19 :

E (eV) = V (V) x Q (C) / 1,602176565 x 10 -19

 

Výpočet napätia na eV ►

 


Pozri tiež

Advertising

ELEKTRICKÉ VÝPOČTY
RÝCHLE TABUĽKY