Prevodná kalkulačka z mAh na Wh

Elektrický náboj v miliampérhodinách (mAh) na energiu vo watthodinách (Wh) kalkulačka.

Zadajte elektrický náboj v miliampérhodinách (mAh) a napätie vo voltoch (V) a stlačte tlačidlo Vypočítať :

Zadajte poplatok v miliampérhodinách: mAh
Zadajte napätie vo voltoch: V
   
Výsledok energie vo watthodinách: Wh

Kalkulačka z Wh na mAh ►

výpočet od miliampérhodín do watthodín

Energia E (Wh) vo watthodinách sa rovná elektrickému náboju Q (mAh) v miliampérhodinách krát napätie V (V) vo voltoch (V) delené 1000:

E (Wh) = Q (mAh) × V (V) / 1000

Watthodina sa teda rovná miliampérhodinám krát voltov vydelená 1 000:

watthodiny = miliampérhodiny × volty / 1 000

alebo

Wh = mAh × V / 1 000

Kalkulačka z Wh na mAh ►

 


Pozri tiež

Advertising

ELEKTRICKÉ VÝPOČTY
RÝCHLE TABUĽKY