Kalkulačka wattov do ampérov

Elektrická energia vo  wattoch (W) na elektrický prúd v ampéroch (A), kalkulačka.

A
mA

Kalkulačka s ampérmi na watty ►

* Použite e na vedecký zápis. Napr .: 5e3, 4e-8, 1,45e12

Výpočet DC wattov do ampérov

Prúd I v zosilňovačoch (A) sa rovná výkonu P vo wattoch (W) vydelenému napätím V vo voltoch (V):

I (A) = P (W) / V (V)

Výpočet jednofázového wattového prúdu na prúd

Fázový prúd I v ampéroch (A) sa rovná výkonu P vo wattoch (W) vydelený účinníkom PF krát RMS napätie V vo voltoch (V):

I (A) = P (W) / ( PF × V (V) )

Účinník zaťaženia odporovou impedanciou sa rovná 1.

Výpočet striedavého trojfázového wattu do ampéra

Výpočet s napätím medzi linkami

Fázový prúd I v zosilňovačoch (A) sa rovná výkonu P vo wattoch (W), vydelenému druhou odmocninou 3-násobku účinníka PF- násobok riadkového napätia RMS napätie V L-L vo voltoch (V):

I (A) = P (W) / ( 3 × PF × V L-L (V) )

Účinník zaťaženia odporovou impedanciou sa rovná 1.

Výpočet s lineárnym na neutrálne napätie

Fázový prúd I v zosilňovačoch (A) sa rovná výkonu P vo wattoch (W), vydelený 3-násobkom účinníka PF- násobok vedenia k neutrálnemu RMS napätiu V L-N vo voltoch (V):

I (A) = P (W) / (3 × PF × V L-N (V) )

Účinník zaťaženia odporovou impedanciou sa rovná 1.

Typické hodnoty účinníka

Na presné výpočty nepoužívajte typické hodnoty účinníka.

Zariadenie Typický účinník
Odporové zaťaženie 1
Fluorescenčná lampa 0,95
Žiarovka 1
Plné zaťaženie indukčného motora 0,85
Indukčný motor bez zaťaženia 0,35
Odporová rúra 1
Synchrónny motor 0,9

 

Výpočet Wattov do ampérov ►

 


Pozri tiež

Advertising

ELEKTRICKÉ VÝPOČTY
RÝCHLE TABUĽKY