Jak przeliczyć kW na Wh

Jak zamienić energię elektryczną w kilowatach (kW) na energię w watogodzinach (Wh).

Możesz obliczyć watogodzinę z kilowatów i godzin, ale nie możesz przeliczyć kilowatogodzin na jednostkę watogodzin, ponieważ jednostki kilowat i watogodzin reprezentują różne wielkości.

Wzór obliczeniowy z kilowatów na watogodzinę

Energia E w watogodzinach (Wh) jest równa 1000-krotności mocy P w kilowatach (kW), pomnożonej przez okres t w godzinach (h):

E (Wh) = 1000 × P (kW) × t (h)

Więc

watogodzina = 1000 × kilowat × godzina

lub

Wh = 1000 × kW × h

Przykład

Jakie jest zużycie energii w watogodzinach, gdy pobór mocy wynosi 5 kilowatów w czasie 3 godzin?

E = 1000 × 5kW × 3h = 15000 Wh

 

Jak przeliczyć Wh na kW ►

 


Zobacz też

Advertising

OBLICZENIA ELEKTRYCZNE
SZYBKIE STOŁY