Jak zamienić watogodziny na waty

Jak zamienić energię w watogodzinach (Wh) na energię elektryczną w watach (W) .

Możesz obliczyć wat z watogodzin i godzin, ale nie możesz zamienić watogodzin na jednostki waty, ponieważ jednostki watogodzin i watów reprezentują różne wielkości.

Wzór obliczeniowy z watogodzin na waty

Moc P w watach (W) jest równa energii E w watogodzinach (Wh) podzielonej przez okres t w godzinach (h):

P (W) = E (Wh) / t (h)

Więc

waty = watogodziny / godziny

lub

W = Wh / h

Przykład

Jakie jest zużycie energii w watach, gdy zużycie energii wynosi 15 watogodzin przez czas 3 godzin?

P = 15 Wh / 3 h = 5 W.

 

Jak konwertować waty na Wh ►

 


Zobacz też

Advertising

OBLICZENIA ELEKTRYCZNE
SZYBKIE STOŁY