Jak zamienić Wh na kW

Jak zamienić energię w watogodzinach (Wh) na energię elektryczną w kilowatach (kW) .

Możesz obliczyć kilowat z watogodzin i godzin, ale nie możesz przeliczyć watogodzin na kilowat, ponieważ jednostki watogodzin i kilowatogodzin reprezentują różne wielkości.

Wzór obliczeniowy z watogodzin na kilowaty

Moc P w kilowatach (kW) jest równa energii E w watogodzinach (Wh) podzielonej przez 1000-krotność okresu t w godzinach (h):

P (kW) = E (Wh) / (1000 × t (h) )

Więc

kilowaty = watogodzina / (1000 × godzin)

lub

kW = Wh / (1000 × h)

Przykład

Jakie jest zużycie energii w kilowatach, gdy zużycie energii wynosi 15000 watogodzin przez czas 3 godzin?

P = 15000 Wh / (1000 × 3 h) = 5 kW

 

Jak przeliczyć kW na Wh ►

 


Zobacz też

Advertising

OBLICZENIA ELEKTRYCZNE
SZYBKIE STOŁY