Jak zamienić waty na watogodziny

Jak zamienić moc elektryczną w watach (W) na energię w watogodzinach (Wh).

Możesz obliczyć watogodzinę z watów i godzin, ale nie możesz przeliczyć watów na watogodziny, ponieważ waty i jednostki watogodzin reprezentują różne wielkości.

Formuła obliczania watów na watogodziny

Energia E w watogodzinach (Wh) jest równa mocy P w watach (W) pomnożonej przez okres t w godzinach (h):

E (Wh) = P (W) × t (h)

Więc

watogodzina = waty × godziny

lub

Wh = W × h

Przykład

Jakie jest zużycie energii w watogodzinach, gdy pobór mocy wynosi 5 watów w czasie 3 godzin?

E = 5 W × 3h = 15 Wh

 

Jak przekonwertować Wh na waty ►

 


Zobacz też

Advertising

OBLICZENIA ELEKTRYCZNE
SZYBKIE STOŁY