Jak zamienić kWh na waty

Jak zamienić energię w kilowatogodzinę (kWh) na moc elektryczną w watach (W) .

Możesz obliczyć waty z kilowatogodzin i godzin. Nie można zamienić jednostek kilowatogodzin na wat, ponieważ jednostki kilowatogodziny i waty reprezentują różne wielkości.

Wzór obliczeniowy Kilowaty-godzina do Watów

Moc P w watach (W) jest równa 1000-krotności energii E w kilowatogodzinach (kWh), podzielonej przez okres t w godzinach (h):

P (W) = 1000 × E (kWh) / t (h)

Więc

wat = kilowatogodzina / godzina

lub

W = 1000 × kWh / h

Przykład

Jaki jest pobór mocy w watach, gdy zużycie energii wynosi 15 kilowatogodzin przy czasie trwania 3 godzin?

P = 1000 × 15 kWh / 3 h = 5000 W.

 

Jak konwertować waty na kWh ►

 


Zobacz też

Advertising

OBLICZENIA ELEKTRYCZNE
SZYBKIE STOŁY