Jak przekonwertować waty na kWh

Jak zamienić moc elektryczną w watach (W) na energię w kilowatogodzinach (kWh) .

Możesz obliczyć kilowatogodzinę z watów i godzin. Nie można zamienić jednostek wata na kilowatogodzinę, ponieważ jednostki waty i kilowatogodziny reprezentują różne wielkości.

Formuła obliczania watów na kilowatogodzinę

Energia E w kilowatogodzinach (kWh) jest równa mocy P w watach (W) pomnożonej przez okres t w godzinach (hr) podzielonej przez 1000:

E (kWh) = P (W) × t (hr) / 1000

Więc

kilowatogodzina = wat × godzina / 1000

lub

kWh = W × h / 1000

Przykład

Jakie jest zużycie energii w watogodzinach, gdy pobór mocy wynosi 5000 watów przez czas 3 godzin?

E = 5000 W × 3h / 1000 = 15 kWh

 

Jak przeliczyć kWh na waty ►

 


Zobacz też

Advertising

OBLICZENIA ELEKTRYCZNE
SZYBKIE STOŁY