Jak zamienić omy na ampery

Jak zamienić rezystancję w omach (Ω) na prąd elektryczny w amperach (A) .

Amperów można obliczyć na podstawie omów i woltów lub watów , ale nie można konwertować omów na ampery, ponieważ jednostki amperów i omów reprezentują różne wielkości.

Obliczanie omów do amperów za pomocą woltów

Prąd I w amperach (A) jest równy napięciu V w woltach (V) podzielonemu przez rezystancję R w omach (Ω):

I (A) = V (V) / R (Ω)

Więc

amp = wolt / om

lub

A = V / Ω

Przykład

Jaki jest prąd w obwodzie elektrycznym o napięciu 12 woltów i rezystancji 40 omów?

Prąd I jest równy 12 woltom podzielonym przez 40 omów:

I = 12 V / 40 Ω = 0,3 A.

Obliczanie omów do amperów za pomocą watów

Prąd I w amperach (A) jest równy pierwiastkowi kwadratowemu mocy P w watach (W), podzielonemu przez rezystancję R w omach (Ω):

                   _______________

I (A) = √P (W) / R (Ω)

Więc

                     _______________

amp = wat / om

lub

               __________

A = W / Ω

Przykład

Jaki jest prąd obwodu elektrycznego o poborze mocy 30 W i rezystancji 120 Ω?

Obecne I jest równe pierwiastkowi kwadratowemu z 30 watów podzielonemu przez 120 omów:

             ________________

I = 30 W / 120 Ω = 0,5 A.

 

Obliczanie natężenia prądu w omach ►

 


Zobacz też

Advertising

OBLICZENIA ELEKTRYCZNE
SZYBKIE STOŁY