Jak převést kilowatty na kilojouly

Jak převést elektrickou energii v kilowattech (kW) na energii v kilojoulech (kJ).

Můžete vypočítat kilojouly z kilowattů a sekund, ale nemůžete převést kilowatty na kilojouly, protože jednotky kilowattu a kilojoule představují různá množství.

vzorec pro výpočet kW až kJ

Energie E v kilojoulech (kJ) se rovná výkonu P v kilowattech (kW), krát časové období t v sekundách (s):

E (kJ) = P (kW) × t (s)

Takže

kilojoulů = kilowattů × sekundy

nebo

kJ = kW × s

Příklad

Jaká je spotřeba energie v elektrickém obvodu, který má spotřebu energie 3 kilowatty po dobu 3 sekund?

E (kJ) = 3kW × 3s = 9kJ

 

Jak převést kJ na kW ►

 


Viz také

ELEKTRICKÉ VÝPOČTY
RYCHLÉ STOLY